Osallistamalla

Vastaat sidosryhmien odotuksiin

Viestinnän tehostaminen on valintojen tekemistä.
Tämä edellyttää tutkittua tietoa sidosryhmien edustajien odotuksista sekä näkemystä viestinnän tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla ne saavutetaan.

Vaikuttavaa viestintää Osallistamalla

Priorisoimalla Keskityt olennaiseen
Mittaamalla Osoitat viestinnän vaikutukset