Priorisoimalla

Keskityt olennaiseen

Viestinnän tehostaminen on valintojen tekemistä.
Tämä edellyttää tutkittua tietoa sidosryhmien edustajien odotuksista sekä näkemystä viestinnän tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla ne saavutetaan.

Vaikuttavaa viestintää Priorisoimalla

Mittaamalla Osoitat viestinnän vaikutukset
Osallistamalla Vastaat sidosryhmien odotuksiin